Projektowanie i wytwarzanie maszyn i urządzeń

Nasz zespół oferuje szeroko pojęte doradztwo projektowe, a dzięki sprawdzonym kooperantom jesteśmy w stanie dostarczyć gotowe produkty. Proces projektowy przebiega w ścisłej współpracy z klientem w celu spełnienia wszystkich oczekiwań konstrukcyjnych i wzorniczych.

Oferujemy następujące usługi projektowe:

  • Projektowanie 3D CAD.
  • Sporządzanie dokumentacji 2D.
  • Sporządzanie instrukcji stanowiskowych.
  • Sporządzanie instrukcji montażu.

Dzięki sprawdzonym partnerom, z którymi współpracujemy, możemy zapewnić całkowite wdrożenie produktu. Posiłkujemy się różnież technologią druku 3D która umożliwia przetestowanie rozwiązania przed rozpoczęciem wytwarzania.

Maszyny projektowane są zgodnie z wymaganiami określonymi przez:

  • Dyrektywę Maszynową 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • Dyrektywę Narzędziową 2009/104/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.
  • Polską Normę PN–EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

Poniżej galeria niektórymi z naszych wdrożonych projektów: